Barranc de l'Infern. Vall de Laguar

La ruta del Barranc de l’Infern és un recorregut de 14 km i unes 5 horetes, al poble de la Vall de Laguar, en la Marina Alta. Se trata del sendero PRV-147 i comença i acaba en el poble d’enmig de la Vall (Fleix), pero també se pasa per Benimaurell, també dit “poble de dalt”. Aquí tenim un mapa de situació per cortesia de Estudios Topográficos Guiña y Asociados SL:

Cal dir que la Peña el Cuerno desconeix l’origen toponimic del Barranc de l’Infern, per lo qual posem una foto del susodicho per a vore si algú sap a qué es deu este nom:

La ruta se inicia baxant per una vessant que dona al nord des de Fleix. Se baxa un considerable tallat calcari fins arribar a lo que ve sent la rambla, per una senda que, diuen, está formada per 6.500 escalons que utilisaven antigüament es camperos de la sona pa anà al bancal.

Una volta estem en la rambla, un atra volta capamunt hasta arribà al pou de la Juvea, on el respetable pot fese un trago de auvia con el beneplasit de la dona propietaria de la casa que hay al costat del pou.

Despues de refrescamos, practicament iniciem un atra volta el descens al barranc, no sin antes pasà per alguna emanació de auvia com la font de reinós, on el respetable torna a refrescase.

I una volta baix a la rambla, tornem a tení que muntà pa recuperà el desnivell, amb un bonico fons on podem apreciar el barranc de l’Infern en tota la segua esplendó.

Este monumental barranc, tenim que dilo, es on naix el riu Girona, protagonista de les inundacions de octubre de 2007 als pobles del litoral de la Marina.

El ultim tram es una forta pujada que culmina a Benimaurell, on contiuem per carretera hasta arribà a Fleix i finalisa la ruta.

INFORMACIÓ GASTRONÒMICA: Si aneu al "poble de baix", Campèll, podreu disfruta de una serveseta al bar del poble, unes olives i tal, bueno, i algo de pulpo, pero poca cosa més. Amb este panorama El Cuerno per unanimitat va decidir anà a dinà a un restaurant apañat de Alcalali, amb una vairada oferta de menús pa la ocasió.
MÉS INFORMACIÓ DE LA RUTA, en este ENLLAÇ